Strona główna
Witamy

W ramach prac i zadań naukowych Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej od listopada 2009 roku cyklicznie będzie wydawał monografie serii Logistyka & Produkcja (Logistics & Production).

Redaktorzy monografii serii Logistyka & Produkcja uważają, że w czasach postępującej integracji logistyki i nowoczesnej produkcji, wzbogacanie ich o nowe rozwiązania i koncepcje zyskuje na znaczeniu. Problematyka zarządzania logistyką i produkcją rozpatrywana powinna być na różnych szczeblach szczegółowości: od najwyższego szczebla ogólności ? strategie i koncepcje, po szczegółowe metody i techniki oraz przypadki praktyczne. Zadaniem zaś badaczy i menedżerów powinno być ciągłe szukanie odpowiedzi na pytanie: ?jak radzić sobie z bieżącymi problemami, pojawiającymi się na poziomie operacyjnym i strategicznym?"

Redaktorzy mają nadzieję, że wydawane monografie serii Logistyka & Produkcja będą wartościowym źródłem wiedzy pozwalającym rozwiązywać aktualne problemy i dylematy praktyków oraz staną się bazą nowych rozwiązań i inicjatyw biznesowych. Mają także nadzieję, że cyklicznie przygotowywany materiał będzie użyteczny i przychylnie przyjęty przez praktyków i środowisko naukowe.

 visual_pub

 

 

 


 
? 2005-2011 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Brand New SEO Poznań