Cel redakcji

Monografie serii Logistyka & Produkcja mają na celu propagowanie wiedzy i wspieranie rozwoju systemów logistycznych i produkcyjnych. Dlatego też redakcja preferuje i wydaje teksty naukowe i teksty, które są przeglądem praktyki, studiów przypadków i badań nad nowymi trendami.

Redaktorzy prowadzący mają nadzieję, że publikacje tej serii wypełnią lukę między wiedzą środowiska akademickiego a praktyką.

W monografii serii Logistyka & Produkcja redakcja przyjmuje do druku prace naukowe oryginalne, przeglądowe, doświadczalne, poglądowe oraz opisy studiów przypadków z praktyki gospodarczej w zakresie problematyki logistyki i produkcji oraz dziedzin pokrewnych.visual_pub

 


? 2005-2011 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Brand New SEO Poznań