Strona główna > Wydane publikacje > Publikacje 2006 > Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne
Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne

thumb_2006(red.) Fertsch Marek, Grzybowska Katarzyna, Stachowiak Agnieszka

Zarządzanie produkcją i logistyka: koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne

Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Zarządzania

Poznań 2006

485 s.

 

 

 

 113.21 Kb SPIS TREŚCI


Maciej BIELECKI, Zbigniew WIŚNIEWSKI

 WPŁYW ETAPÓW ROZWOJU FIRMY I TYPÓW PRZEDSIĘBIORCY NA ORGANIZACJĘ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH 120.52 Kb

Słowa kluczowe: outsourcing, wydzielanie kontraktowe, zlecanie kontraktowe


Thomas BISKUP, Jorge MARX-GOMEZ

 HOW TO SIMPLIFY SOFTWARE PROJECTS WITH CONCEPTUAL MODEL DRIVEN SOFTWARE DEVELOPMENT (CMDSD)  14.20 Kb

Keywords: Conceptual Model Driven Software Development, Domain Driven Design, Agile Modelling


Roman HOŁUBOWICZ?, Tomasz W. BRALEWSKI

 ZNACZENIE LOGISTYKI W NASIENNICTWIE OGRODNICZYM 85.49 Kb

Słowa kluczowe: zarządzanie, logistyka, firma nasienna


Roman DOMAŃSKI, Natalia PAWLAK

 POWODY ZAINTERESOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW KONCEPCJĄ LEAN MANUFACTURING 120.83 Kb

Słowa kluczowe: system produkcyjny, lean manufacturing, przepływ ciągły, marnotrawstwo


Anna BURDUK, Edward CHLEBUS

 MODELOWANIE I SYMULACJA RYZYKA PRODUKCYJNEGO  72.06 Kb

Słowa kluczowe: Ryzyko, niezawodność, system produkcyjny, modelowanie i symulacja


Agnieszka GRZELCZAK

 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ASPEKCIE PROCESU REORGANIZACJI PRODUKCJI 113.77 Kb

Słowa kluczowe: podnoszenie kwalifikacji pracowników, wprowadzanie pracy w grupach, rodzaje szkoleń, uczestnicy szkoleń, termin i zakres tematyczny szkolenia


Bernd KALUZA, Herwig WINKLER, Michael SLAMANIG, Helmut BLIEM

 DEVELOPING A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR PLANNING RAMP-UP COSTS 61.31 Kb

Keywords: Ramp-up Management, Key metric system, Cost planning, Cost analysis


Ireneusz GANIA

 ANALIZA KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH 115.40 Kb

Słowa kluczowe: elastyczny system produkcyjny, elastyczna automatyzacja


Katarzyna GRZYBOWSKA, Agnieszka STACHOWIAK

 ZDEZAKTUALIZOWANE ZAPASY W PRZEDSIĘBIORSTWACH 113.76 Kb

Słowa kluczowe: Zarządzanie zapasami, zapasy nieuzasadnione, zapasy nadmierne, zapasy zbędne


Mariusz KRUCZEK

 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ SYSTEMU PRODUKCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM. TWORZENIE WARTOŚCI DODANEJ W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM 119.81 Kb

Słowa kluczowe: system logistyczny, wartość dodana


Izabela KUDELSKA

 MODUŁY FINANSOWO ? KSIĘGOWE W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 116.87 Kb

Słowa kluczowe: systemy zintegrowane, moduły finansowo ? księgowe, koszty


Izabela KUDELSKA

 RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ (ABC ? ACTIVITY BASED COSTING) ? PRZESZŁOŚĆ CZY PRZYSZŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 121.46 Kb

Słowa kluczowe: koszty, rachunek kosztów, system ABC, Rachunek kosztów działań


Ewa KULIŃSKA

 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM A OPTYMALIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW 133.42 Kb

Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, łańcuch dostaw, optymalizacja


Anna KWIOTKOWSKA

 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ SYSTEMU PRODUKCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM. ORGANIZACJA REMONTÓW W UJĘCIU LOGISTYCZNYM 118.81 Kb

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo produkcyjne, koordynacja procesów remontowych, przepływy informacyjno-decyzyjne


Piotr LUBIŃSKI

 MODELE PLANOWANIA PRODUKCJI ? ANALIZA Z PUNKTU WIDZENIA WYMIARÓW PLANOWANIA 115.53 Kb

Słowa kluczowe: Produkcja, planowanie produkcji, model planowania


Tomasz MAŁKUS

 PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA DIAGNOZY OUTSOURCINGU USŁUG LOGISTYCZNYCH 117.03 Kb

Słowa kluczowe: logistyka, outsourcing, diagnoza


Marek MATULEWSKI

 KOMUNIKATYWNOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OBSZARZE LOGISTYKI  130.91 Kb

Słowa kluczowe: System informacyjny, system informatyczny, kanał informacyjny, lokalizacja oprogramowania


Andrzej CYUNCZYK, Jan M. MYSZEWSKI

 JAKOŚĆ I LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU KRYZYSEM 117.23 Kb

Słowa kluczowe: planowanie kryzysowe, działania antykryzysowe


Tomasz NOWAKOWSKI

 PROBLEMY MODELOWANIA NIEPEWNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH 113.94 Kb

Słowa kluczowe: Informacja, niepewność, logistyka


Joanna OLEŚKÓW

 UWARUNKOWANIA OUTSOURCINGU USŁUG LOGISTYCZNYCH PODCZAS PODEJMOWANIA DECYZJI NA POZIOMIE TAKTYCZNYM 118.73 Kb

Słowa kluczowe: Outsourcing, usługi logistyczne, usługodawcy logistyczni, 3PL, 4PL


Natalia PAWLAK, Roman DOMAŃSKI

 MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI 117.03 Kb

Słowa kluczowe: strumień wartości, mapa strumienia wartości, stan obecny, stan przyszły


Krystian PAWŁOWSKI

 LEAN ? AGILE JAKO PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI SUKCESU ORAZ WYTYCZNE DO KLASYFIKACJI METOD ZARZĄDZANIA 119.83 Kb

Słowa kluczowe: Lean Management, Agile Organization, zasady funkcjonowania współczesnych organizacji, klasyfikacja, metody zarządzania


Sylwia PIERSIALA, Stefan TRZCIELIŃSKI

 ISTOTA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA 187.88 Kb

Słowa kluczowe: Ciągłe Doskonalenie, TWI, Kaizen


Agnieszka PONIKIERSKA, Katarzyna GRZYBOWSKA?, Wojciech PONIKIERSKI

 OUTSOURCING ? ODDAĆ CZY NIE ODDAĆ ? OTO JEST PYTANIE 127.12 Kb

Słowa kluczowe: outsourcing, kluczowe kompetencje


Grażyna RADZIEJOWSKA

 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ SYSTEMU PRODUKCYJNEGO W ASPEKCIE LOGISTYCZNYM. KONCEPCJA SYSTEMOWA PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW I INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH 121.15 Kb

Słowa kluczowe: system produkcyjny, przepływy materiałowe i informacyjne


Jarosław ROPĘGA

 WYKORZYSTANIE WYBRANYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO W FIRMACH SEKTORA MSP 119.72 Kb

Słowa kluczowe: sektor MSP, przedsiębiorczość, zarządzanie logistyczne, cykl życia organizacji, rozwój firmy


Paweł ŚLASKI

 MODELOWANIE REFERENCYJNE SPOSOBEM NA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRZEPŁYWU W ŁAŃCUCHU DOSTAW 116.74 Kb

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, przeprojektowanie, efektywność, modelowanie referencyjne


Magdalena K. WYRWICKA

 ROZWIĄZYWANIE DYLEMATÓW ORGANIZACYJNYCH 113.86 Kb

Słowa kluczowe: dylematy organizacyjne, rozstrzygania dylematów


Ludmiła ZAWADZKA, Jarosław BADUREK

 SZACOWANIE ZŁOŻONOŚCI CZASOWEJ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO 119.41 Kb

Słowa kluczowe: czasowa złożoność projektu


Ryszard ŻUBER, Diana ŁUKASZEK-ROZPENDOWSKA

 BARIERY ROZWOJOWE WYNIKAJĄCE ZE STANU SEKTORA B+R W POLSCE 117.04 Kb

Słowa kluczowe: bariery, rozwój, sektor badawczo-rozwojowy, innowacyjność


Paulina GOLIŃSKA, Marek FERTSCH, Paweł PAWLEWSKI

 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI STEROWANIA PRZEPŁYWEM PRODUKCJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI-NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN 133.37 Kb

Słowa kluczowe: sterowanie przepływem produkcji, zakłócenie, niepew-ność, system produkcyjny


Łukasz HADAŚ

 BUFOROWANIE GLOBALNE W SYSTEMACH PRODUKCYJNYCH WG KONCEPCJI TOC 72.75 Kb

Słowa kluczowe: buforowanie globalne, TOC ? (Theory of Constrain), bufor ograniczenia


Łukasz HADAŚ

 ANALIZA V-A-T-I JAKO NARZĘDZIE LOKALIZACJI BUFORÓW CZASOWYCH I BUFORÓW ZAPASÓW 119.17 Kb

Słowa kluczowe: analiza V-A-T-I, TOC ? (Theory of Constrain), bufor czasowy, bufor zapasów


Joanna JÓZEFOWSKA, Karolina SKOTARCZAK-DOBRZYŃSKA

 MODELE I ALGORYTMY OPTYMALIZACJI WIELKOŚCI PARTII PRODUKCYJNEJ 120.42 Kb

Słowa kluczowe: optymalizacja wielkości partii produkcyjnej, algorytmy heurystyczne, programowanie matematyczne


Jerzy MAZURCZAK

 KRYTERIA I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA STRUKTUR SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH  115.28 Kb

Słowa kluczowe: organizacja produkcji, organizacja systemów produkcyjnych, struktura produkcyjna


Paweł PAWLEWSKI, Joanna ALEKSANDROWICZ, Anna CIEMNA

 OCENA MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA PROCESU PRODUKCYJNEGO SKRZYNI KORBOWEJ STATKU PRZY UŻYCIU SIECI PETRI 187.23 Kb


Paweł PAWLEWSKI, Joanna ALEKSANDROWICZ, Anna CIEMNA

 OCENA WYKORZYSTANIA METODYKI PERA W REENGINEERINGU PROCESU PRODUKCJI SKRZYNI KORBOWEJ STATKU 74.49 Kb

Słowa kluczowe: procesy produkcyjne, integracja przedsiębiorstwa, reen-gineering


Paweł PAWLEWSKI

 PORÓWNANIE METODYK RAPID RE, PERA, PETRI W OBSZARZE REENGINEERINGU PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 117.96 Kb

Słowa kluczowe: Reengineering, procesy produkcyjne, modelowanie


Paweł PAWLEWSKI?, Dawid GROCHOWY, Filip DWORCZAK

 WYKORZYSTANIE METODYKI RAPID RE W PROJEKTOWANIU KOREKCYJNYM PROCESU PRODUKCJI SKRZYNI KORBOWEJ STATKU 84.85 Kb

Słowa kluczowe: Reengineering, Rapid Re, Mapy procesów, Projektowanie korekcyjne


Waldemar PRUSSAK

 MONITOROWANIE OBSŁUGI KLIENTA W PROCESIE ZAOPATRZENIA 113.94 Kb

Słowa kluczowe: Logistyczna obsługa klienta, proces zaopatrzenia


Radosław PYTLAK?, Wojciech STECZ

 OPTYMALIZACJA WYBRANYCH PROCESÓW LOGISTYKI WOJSKOWEJ 131.11 Kb

Słowa kluczowe: Zadanie transportowe CVRP, zadanie harmonogramowania Job Shop


Herwig WINKLER, Georg SOBERNIG, Helmut BLIEM, Bernd KALUZA

 A FRAMEWORK FOR ASSESSING SUPPLY CHAIN FLEXIBILITY 61.13 Kb

Keywords: Supply chain flexibility, flexibility management, flexibility parameters


Zbigniew WIŚNIEWSKI, Maciej BIELECKI

 SYSTEM ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNĄ OBSŁUGĄ KLIENTA W PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ 120.83 Kb

Słowa kluczowe: CRM, produkcja jednostkowa


Zbigniew WIŚNIEWSKI, Maciej BIELECKI

 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI LINII PRODUKCYJNYCH POPRZEZ ZMIANY SYSTEMU ORGANIZACJI GOSPODARKI REMONTOWEJ 117.72 Kb

Słowa kluczowe: Gospodarka remontowa, utrzymanie ruchu


Maciej BIELECKI, Zbigniew WIŚNIEWSKI

 WYKORZYSTANIE ZLECANIA KONTRAKTOWEGO W ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH 116.13 Kb

Słowa kluczowe: outsourcing, wydzielanie kontraktowe, zlecanie kontraktowe


Marzena CHMIELEWSKA

 KALKULACJA KOSZTÓW W SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH PODSTAW PODZIAŁU KOSZTÓW POŚREDNICH 117.74 Kb

Słowa kluczowe: kalkulacja kosztów całkowitych, spółdzielnie mleczarskie


Daniel CHUDZIK

 OUTSOURCING DOSKONAŁYM NARZĘDZIEM DLA SIECI HANDLOWYCH W SPECJALISTYCZNEJ LOGISTYCE 116.51 Kb

Słowa kluczowe: Logistyka, outsourcing, sieci handlowe, centra logistyczno - dystrybucyjne


Katarzyna DOHN

 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ SYSTEMU PRODUKCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM. LOGISTYCZNA ANALIZA PRZEPŁYWÓW MATERIAŁOWYCH I INFORMACYJNYCH  122.39 Kb

Słowa kluczowe: przepływy materiałowe i informacyjne, analiza Big Picture


Małgorzata NIESPODZIANA, Roman DOMAŃSKI

 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW PERIODYKÓW ? STUDIUM PRZYPADKU Z OBSZARU LEAN MANUFACTURING 80.58 Kb

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, lean manufacturing, mapowanie strumienia wartości, wydawnictwa, periodyk ? dziennik


Roman HOŁUBOWICZ, Tomasz W. BRALEWSKI

 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH NASIENNYCH 131.93 Kb

Słowa kluczowe: zarządzanie, zasoby ludzkie, firma nasienna


Joanna KAŁKOWSKA, Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK, Dariusz KRASNOWSKI

 ANALIZA WYBRANYCH ETAPÓW CYKLU TECHNICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY LOTNICZEJ 132.05 Kb

Słowa kluczowe: techniczne przygotowanie produkcji


Maciej KITAJCZUK?, Jarosław PEMPERA

 HARMONOGRAMOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKUJĄCYCH PRODUKTY MLECZARSKIE 131.75 Kb

Słowa kluczowe: harmonogramowanie, algorytmy heurystyczne, lokalne przeszukiwanie


Grzegorz KLIMARCZYK

 PRZYKŁAD ROZLICZANIA KOSZTÓW PRODUKCJI PRZY DĄŻENIU DO MAKSYMALIZACJI PRZEPŁYWU 116.90 Kb

Słowa kluczowe: koszty produkcyjne, przepływ, miernik


Katarzyna KUROPATNICKA

 RACHUNEK KOSZTÓW JAKOŚCI OPARTY NA RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ W FIRMIE USŁUGOWEJ 121.54 Kb

Słowa kluczowe: Rachunek kosztów działań, koszty jakości


Jolanta ŁOPATOWSKA

 WYKORZYSTANIE METODY PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ ZGODNEJ Z TEORIĄ OGRANICZEŃ DO OPTYMALIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO 129.77 Kb

Słowa kluczowe: Planowanie i sterowanie, produkcja, algorytmy, optymalizacja, Teoria Ograniczeń


Beata MRUGALSKA

 PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW ODPORNYCH NA ODDZIAŁYWANIE ZAKŁÓCEŃ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM 114.27 Kb

Słowa kluczowe: Projektowanie produktów, model, metody optymalizacji


Cezary STAŃCZYK

 PRZEJRZYSTA MAPA PRODUKCJI DZIĘKI AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI DANYCH 115.64 Kb

Słowa kluczowe: automatyczna identyfikacja danych, kody kreskowe, RFID


Jolanta SZADKOWSKA

 WIELOSTOPNIOWY I WIELOBLOKOWY RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH W ANALIZIE I RACJONALIZACJI KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 120.80 Kb

Słowa kluczowe: Koszty stałe, koszty zmienne, segmenty, wielostopniowy rachunek kosztów


 
? 2005-2011 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Brand New SEO Poznań