Strona główna > Wydane publikacje > Publikacje 2007 > Logistyka i zarządzanie produkcją - nowe wyzwania, odległe granice
Logistyka i zarządzanie produkcją - nowe wyzwania, odległe granice

thumb_2007a(red.) Fertsch Marek, Grzybowska Katarzyna, Stachowiak Agnieszka

Logistyka i zarządzanie produkcją ? nowe wyzwania, odległe granice

Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Zarządzania

Poznań 2007

313 s.

 

 

 

 

 


Tomasz W. BRALEWSKI, Roman HOŁUBOWICZ

 MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W NASIENNICTWIE OGRODNICZYM 115.14 Kb

Słowa kluczowe: hodowla, produkcja nasion, sektor nasienny


Agnieszka STACHOWIAK, Marek FERTSCH

 RELACJA POMIĘDZY ZASOBAMI A ZAPOTRZEBOWANIEM 111.16 Kb

Słowa kluczowe: Zasoby, zapotrzebowanie, stochastyczne środowisko


Agata SUDOLSKA

 WSPÓŁDZIAŁANIE STRATEGICZNE W PROCESACH LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 127.05 Kb

Słowa kluczowe: współdziałanie strategiczne przedsiębiorstw, łańcuch dostaw


Konrad FUKS, Arkadiusz KAWA

 DYNAMICZNE KONFIGUROWANIE ŁAŃCUCHÓW DOSTAW W OPARCIU O TECHNOLOGIĘ AGENTOWĄ 114.90 Kb

Słowa kluczowe: łańcuchy dostaw, zarządzanie łańcuchami dostaw, technologia agentowa, logistyka, technologie informacyjne


Marzena KRAMARZ

 ANALIZA SIECI DOSTAW WYROBÓW HUTNICZYCH JAKO ZŁOŻONYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW 112.84 Kb

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, sieć dostaw, węzły sieci, rotacja zapasów


Marta KRUEGER?, Piotr CYPLIK

 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZAPASAMI W ZINTEGROWANYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW 123.39 Kb

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, zarządzanie zapasami, ECR, CRP, Cross Docking, JiT, TOC


Paweł PAWLEWSKI, Łukasz HADAŚ, Jesus A. TRUJILLO, Marek FERTSCH

 SYMULATOR PRZEPŁYWU PRODUKCJI ? DEFINICJA WYMAGAŃ (ZAŁOŻENIA) 115.00 Kb

Słowa kluczowe: symulacja, produkcja, wskaźniki logistyczne, przepływ, model


Marek MATULEWSKI

 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SIECIACH DOSTAW 109.61 Kb

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, sieci dostaw, gospodarka elektroniczna, relacje


Piotr CYPLIK, Dawid DOLIŃSKI

 ZASTOSOWANIE PROGNOZOWANIA POPYTU W ZINTEGROWANYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW 112.21 Kb

Słowa kluczowe: prognozowanie, planowanie, łańcuch dostaw, zintegrowany łańcuch dostaw


Agnieszka PONIKIERSKA, Katarzyna GRZYBOWSKA

 ANALIZA BENCHMARKINGOWA, JAKO METODA OPTYMALIZACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW 111.25 Kb

Słowa kluczowe: benchmarking, łańcuch dostaw, model SCOR


Katarzyna DOHN, Anna KWIOTKOWSKA

 ANALIZA CYKLU REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYROBU STANDARDOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM. MAPOWANIE PROCESÓW - CZĘŚĆ I 115.49 Kb

Słowa kluczowe: cykl realizacji zamówienia, przepływy materiałowe i informacyjne, mapowanie procesów


Katarzyna DOHN, Anna KWIOTKOWSKA

 ANALIZA CYKLU REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYROBU STANDARDOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM. ANALIZA CZASOWA - CZĘŚĆ II 114.29 Kb

Słowa kluczowe: cykl realizacji zamówienia, kompresja czasu


Łukasz HADAŚ, Roman DOMAŃSKI

 KSZTAŁTOWANIE WIELKOŚCI ZAPASÓW ROBÓT W TOKU W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM WG KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT ? STUDIUM PRZYPADKU 116.98 Kb

Słowa kluczowe: lean manufacturing, kanban, supermarket, WIP (work in process)


Tomasz MAŁKUS

 PLATFORMA LOGISTYCZNA JAKO NARZĘDZIE REDUKCJI KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH WE WSPÓŁPRACY Z OPERATOREM LOGISTYCZNYM 128.63 Kb

Słowa kluczowe: logistyka, transakcja, koszty transakcyjne, platforma logistyczna


Tomasz NOWAKOWSKI

 PROBLEMY BUDOWY SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH W OBSZARZE LOGISTYKI 110.16 Kb

Słowa kluczowe: wiedza, system ekspertowy, logistyka


Izabela KUDELSKA

 ZASTOSOWANIA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W OBSZARZE LOGISTYKI 105.21 Kb

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, sztuczne sieci neuronowe, systemy eksperckie


Karolina WERNER, Rafał MIERZWIAK, Janusz POCHMARA

 SZTUCZNA INTELIGENCJA JAKO NARZĘDZIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI W LOGISTYCE MIEJSKIEJ  116.68 Kb

Słowa kluczowe: logistyka miejska, sztuczna inteligencja


Jarosław PEMPERA

 PLANOWANIE TRAS POJAZDÓW Z OGRANICZENIAMI CZASU PRACY KIEROWCÓW 115.03 Kb

Słowa kluczowe: marszrutyzacja, tabu search, symulowane wyżarzanie


Paweł ZAJĄC

 CRM W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI 108.45 Kb

Słowa kluczowe: logistyka, CRM


Jarosław ROPĘGA

 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA LOGISTYKI W PROCESIE REDUKCJI NIEPOWODZEŃ GOSPODARCZYCH FIRM SEKTORA MSP 116.47 Kb

Słowa kluczowe: niepowodzenia firm, sygnały kryzysowe, łańcuch dostaw, rozwój firmy


Renata LISOWSKA

 MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W LOGISTYCZNYM ŁAŃCUCHU DOSTAW 115.05 Kb

Słowa kluczowe: małe i średnie firmy, konkurencyjność, łańcuch dostaw, zarzadzanie łańcuchem dostaw


Ryszard ŻUBER, Tomasz KRAWCZYK

 NOWE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW BIOTECHNOLOGICZNYCH 113.91 Kb

Słowa kluczowe: biotechnologia, systemy produkcyjne, technologie produkcyjne


Roman HOŁUBOWICZ, Tomasz W. BRALEWSKI

 WPŁYW WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LOGISTYKĘ I ORGANIZACJĘ PRODUKCJI W POLSKIM SEKTORZE NASIENNYM 117.62 Kb

Słowa kluczowe: nasiona, sektor nasienny, logistyka, zarządzanie


Ludmiła ZAWADZKA, Jarosław BADUREK

 PERSPEKTYWY ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NOWEJ GENERACJI 118.79 Kb

Słowa kluczowe: Elastyczne Systemy Produkcyjne ESP, Next Generation Manufacturing System NGMS, Inteligentne Systemy Produkcyjne IMS


Jerzy MAZURCZAK, Ireneusz GANIA

 PODOBIEŃSTWO, JAKO KRYTERIUM DOBORU PRZEDMIOTÓW W ELASTYCZNYCH SYSTEMACH PRODUKCYJNYCH  110.18 Kb

Słowa kluczowe: organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, dobór wyrobów do ESP, podobieństwo technologiczno-organizacyjne


Ireneusz GANIA, Jerzy MAZURCZAK

 ELASTYCZNY SYSTEM PRODUKCYJNY, JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE 109.45 Kb

Słowa kluczowe: elastyczny system produkcyjny, przedsięwzięcia inwestycyjne, metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych


Łukasz HADAŚ, Paweł PAWLEWSKI, Marek FERTSCH

 BUDOWA METODYKI BADANIA EFEKTYWNOŚCI PRZEPŁYWU STRUMIENI MATERIAŁOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI KOMPUTEROWYCH 114.49 Kb

Słowa kluczowe: harmonogramowanie produkcji, efektywność przepływu, symulacje przepływu


Jerzy MAZURCZAK

 PARAMETRYCZNY OPIS SYSTEMU PRODUKCYJNEGO 105.08 Kb

Słowa kluczowe: organizacja produkcji, organizacja systemów produkcyjnych, struktura produkcyjna


Tadeusz Jan STRZELECKI

 METODA WSKAŹNIKÓW SYMETRII OKREŚLANIA OPTYMALNEJ KOLEJNOŚCI OBRÓBKI ZBIORU WYROBÓW 118.31 Kb

Słowa kluczowe: harmonizacja, kolejność obróbki, planowanie, planowanie działań, sterowanie, organizacja produkcji, wskaźniki symetrii


Jolanta ŁOPATOWSKA

 WYKORZYSTANIE WNIOSKOWANIA LOGICZNEGO W PLANOWANIU I STEROWANIU PRODUKCJĄ  125.38 Kb

Słowa kluczowe: planowanie i sterowanie, produkcja, System Logicznego Wnioskowania


Małgorzata JASIULEWICZ-KACZMAREK

 ZASADA ?PODEJŚCIA PROCESOWEGO? W UTRZYMANIU RUCHU  127.47 Kb

Słowa kluczowe: działanie, proces, podejście procesowe, utrzymanie ruchu


Piotr CYPLIK?, Łukasz HADAŚ

 KLASTERYZACJA POZYCJI ASORTYMENTOWYCH ? RZECZYWISTA POTRZEBA CZY STRATA CZASU? 76.76 Kb

Słowa kluczowe: klaster, klasyfikacja asortymentów, analiza ABC, analiza XYZ, analiza CVA


Łukasz HADAŚ, Piotr CYPLIK

 THEORY OF CONSTRAINTS THINKING PROCESS W KSZTAŁTOWANIU ASORTYMENTU PRODUKCJI ? STUDIUM PRZYPADKU 116.82 Kb

Słowa kluczowe: TOC ? Theory of Constraints Thinking Process, asortyment produkcji


Anna SOBIŚ

 PRAKTYKI PRODUKCYJNE ? NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE SZCZUPŁE WYTWARZANIE 114.38 Kb

Słowa kluczowe: szczupłe wytwarzanie, metody odchudzonej produkcji


Roman DOMAŃSKI, Łukasz HADAŚ

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ JAKO ETAP BUDOWY SYSTEMU LEAN MANAGEMENT 111.51 Kb

Słowa kluczowe: przestrzeń produkcyjna, jednostka produkcyjna, rozmieszczanie jednostek produkcyjnych, lean manufacturing (szczupłe wytwarzanie), lean managemenet (szczupłe zarządzanie)


Waldemar GLABISZEWSKI

 OCENA SYSTEMU PRODUKCYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH - W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH  116.66 Kb

Słowa kluczowe: system produkcyjny, zasoby, instrumenty składowe produktu


 
? 2005-2011 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Brand New SEO Poznań