Strona główna > Wydane publikacje > Publikacje 2008 > Logistyka i zarządzanie produkcją - narzędzia, techniki, metody, modele, systemy
Logistyka i zarządzanie produkcją - narzędzia, techniki, metody, modele, systemy

thumb_2008a(red.) Marek Fertsch, Grzybowska Katarzyna, Agnieszka Stachowiak

 Logistyka i zarządzanie produkcją ? narzędzia, techniki, metody, modele, systemy 

Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Zarządzania

 Poznań 2008

 316 s.


 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 SPIS TREŚCI 128.85 Kb


Maciej BIELECKI, Katarzyna BOROŃ

 UWARUNKOWANIA JAKOŚCIOWE GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ PRZEDSIEBIORSTW WŁÓKIENNICZYCH 116.98 Kb

Słowa kluczowe: jakość, magazynowanie, obsługa zamówień i klienta


Maciej BIELECKI, Katarzyna BOROŃ

 KONCEPCJA OCENY UWARUNKOWAŃ JAKOŚCIOWYCH GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ  114.11 Kb

Słowa kluczowe: jakość, magazynowanie, koncepcja oceny uwarunkowań jakościowych


Maciej BIELECKI, Krzysztof WESOŁOWSKI

 SPECYFIKA ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO W MAŁYM PRZEDSIEBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ? KIERUNKI BADAŃ 115.16 Kb

Słowa kluczowe: zarządzanie logistyczne, małe przedsiębiorstwo produkcyjne


Katarzyna DOHN, Anna KWIOTKOWSKA

 RACJONALIZACJA PRZEPŁYWÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW WYROBÓW PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO. IDENTYFIKACJA ZAKŁÓCEŃ 114.73 Kb

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, wąskie gardła, mapa relacji, mapa procesu


Katarzyna DOHN, Anna KWIOTKOWSKA

 RACJONALIZACJA PRZEPŁYWÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW WYROBÓW PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO. PROPOZYCJE ELIMINACJI ZAKŁÓCEŃ 114.56 Kb

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, wąskie gardła, harmonogram, metody sieciowe


Paulina GOLIŃSKA, Marek FERTSCH, Paweł PAWLEWSKI

 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA ZAKŁÓCENIAMI PRZEPŁYWU PRODUKCJI W WARUNKACH WYSOKIEJ STABILIZACJI PRODUKCJI 115.85 Kb

Słowa kluczowe: sterowanie przepływem produkcji, zakłócenia, niepewność, regulacja odchyleń


Paulina GOLIŃSKA, Bartosz TYTYK

 BUDOWA PROSTEGO NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO, USPRAWNIAJĄCEGO PRZEPŁYW INFORMACJI W ZINTEGROWANYM ŁAŃCUCHU DOSTAW  118.69 Kb

Słowa kluczowe: przepływ informacji, zintegrowane łańcuchy dostaw, planowanie przepływów materiałowych


Michał HOJNIAK

 PROCES WDROŻENIA, INFRASTRUKTURA I STANDARDY CALS 114.23 Kb

Słowa kluczowe: CALS, geneza CALS, wdrożenie CALS, infrastruktura CALS, standardy informatyczne


Arkadiusz KAWA

 ZNACZENIE TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W KSZTAŁTOWANIU RELACJI MIĘDZY UCZESTNIKAMI ŁAŃCUCHA DOSTAW 112.26 Kb

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, relacje, partnerstwo, dominacja, technologie informacyjne


Arkadiusz KAWA

 ZASTOSOWANIE SIECI SEMANTYCZNEJ I SYSTEMU WIELOAGENTOWEGO W NAWIĄZYWANIU WSPÓŁPRACY MIĘDZY UCZESTNIKAMI ŁAŃCUCHA DOSTAW W ŚRODOWISKU ZDECENTRALIZOWANYM 114.31 Kb

Słowa kluczowe: sieć semantyczna, agent, system wieloagentowy, technologie informacyjne, łańcuch dostaw


Marzena KRAMARZ

 OTOCZENIE ŁAŃCUCHA DOSTAW A KSZTAŁTOWANIE RELACJI SIECIOWYCH 111.87 Kb

Sieciowy łańcuch dostaw, sieć dostaw, pnkt rozdziału, strategie dystrybucji


Mariusz KRUCZEK

 LOGISTYCZNE UJĘCIE WSKAŹNIKA WARTOŚCI DODANEJ 112.63 Kb

Słowa kluczowe: wartość dodana, procesy logistyczne, efektywność


Izabela KUDELSKA, Agnieszka PONIKIERSKA

 NARZĘDZIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W TECHNIKACH ADC 108.43 Kb

Słowa kluczowe: techniki ADC, Kody Kreskowe, Sztuczne Sieci Neuronowe


Jerzy MAZURCZAK, Ireneusz GANIA

 KRYTERIA KLASYFIKACJI WARUNKÓW ORGANIZOWANIA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH  112.93 Kb

Słowa kluczowe: system produkcyjny, projektowanie struktury produkcyjnej, podobieństwo technologiczno-organizacyjne, stabilizacja produkcji


Jan M. MYSZEWSKI

 LOGISTYCZNE 5S 112.60 Kb

Słowa kluczowe: jakość, skuteczność, zapewnienie jakości, zapewnienie skuteczności, doskonalenie jakości, doskonalenie skuteczności, standardy, system logistyczny, 5S


Tomasz NOWAKOWSKI, Paweł ZAJĄC

 ANALIZA STANU WIEDZY W ZAKRESIE EDI (ANG. ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) 64.86 Kb

Słowa kluczowe EDI, kształcenie wyższe


Paweł PAWLEWSKI, Mariola GALAS

 UWZGLĘDNIENIE WYMOGÓW PLANOWANIA I SYMULACJI W IMPLEMENTACJI HOLONOWYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA PRZY UŻYCIU AGENTÓW 118.15 Kb

Słowa kluczowe: holonowe systemy produkcji (HMS), planowanie produkcji, symulacja, systemy agentowe


Maria PIŁACIŃSKA

 STRUKTURY WYROBÓW WIELOWARIANTOWYCH W SYSTEMACH PLANOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ 117.67 Kb

Słowa kluczowe: struktura wyrobu, produkcja wielowariantowa, system planowania i sterowania produkcją


Tomasz KWAŚNIEWSKI?, Waldemar PRUSSAK

 WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI STRON INTERNETOWYCH DO LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA 126.67 Kb

Słowa kluczowe: Logistyczna obsługa klienta, strony internetowe, użyteczność


Marek KOZAK?, Radosław PYTLAK?, Wojciech STECZ

 ZAGADNIENIA HARMONOGRAMOWANIA DZIERŻAWY DESKOWAŃ W BUDOWNICTWIE 129.27 Kb

Słowa kluczowe: harmonogramowanie, szeregowanie zadań, dzierżawa deskowania, minimalizacja kosztów, dynamiczne wąskie gardła


Karolina WERNER, Rafał MIERZWIAK

 ZASTOSOWANIE TEORII SYSTEMÓW SZARYCH W PROGNOZOWANIU POPYTU 113.28 Kb

Słowa kluczowe: prognozowanie popytu, systemy szare, model GM(1;1)

 


Karolina WERNER, Janusz POCHMARA

 ORGANIZACJA DOSTAW PRZESYŁEK W MIEŚCIE 114.02 Kb

Słowa kluczowe: Logistyka dystrybucji, Organizacja dostaw przesyłek, Algorytm mrówkowy

 


Małgorzata WOIŃSKA

 ORGANIZACJA PROCESU ZAOPATRZENIA W BUDIMEX DANWOOD SP. Z O.O. ? STUDIUM PRZYPADKU 110.81 Kb

Słowa kluczowe: zaopatrzenie, łańcuch dostaw, magazynowanie

 


Magdalena WYRWICKA, Łukasz MALINOWSKI

 SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA TECHNOLOGII RFID W OBROCIE DETALICZNYM 112.55 Kb

Słowa kluczowe: automatyczna identyfikacja towarów, kody kreskowe, RFID, automatyczna identyfikacja w supermarkecie, koszty stosowania automatycznej identyfikacji

 


Paweł ZAJĄC

 DOBÓR KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA PROCESÓW MAGAZYNOWANIA 115.69 Kb

Słowa kluczowe: CAL, systemy magazynowania

 


Ludmiła Zawadzka, Jarosław Badurek

 STRATEGIA DOBORU OPROGRAMOWANIA OPTYMALIZACJI TRANSPORTU ? PRZYKŁAD APLIKACYJNY 114.32 Kb

Słowa kluczowe: Logistyka, planowanie transportu, organizacja projektu IT, modele referencyjne, wirtualizacja, mapowanie procesów, analiza wielokryterialna

 


 
? 2005-2011 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Brand New SEO Poznań