Strona główna > Wydane publikacje > Publikacje 2008 > Zarządznie - zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania
Zarządznie - zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania

thumb_2008b(red.) Fertsch Marek, Grzybowska Katarzyna, Stachowiak Agnieszka

 Zarządzanie ? zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania 

Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Zarządzania

 Poznań 2008

 334 s.

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 SPIS TREŚCI 129.42 Kb


Ewa BADZIŃSKA

 INSTRUMENTY SKUTECZNEGO KONKUROWANIA NOWOCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU MŁODYCH KONSUMENTÓW 117.10 Kb

Słowa kluczowe: instrumenty konkurowania, komunikacja marketingowa, młody konsument, przewaga konkurencyjna, więzi marketingowe


Roman DOMAŃSKI, Łukasz HADAŚ, Piotr CYPLIK

 PRAKTYKA MODELOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI WEDŁUG LEAN PRODUCTION 116.58 Kb

Słowa kluczowe: strumień wartości (value stream), lean manufacturing (szczupłe wytwarzanie), lean management (szczupłe zarządzanie), podobieństwo technologiczno-organizacyjne, potencjał produkcyjny, alokacja obiektów


Agnieszka FARON

 5S, TPM I SMED JAKO PRZYKŁADOWE TECHNIKI ODCHUDZANIA PRZEDSIĘBIORSTW 113.52 Kb

Słowa kluczowe: Lean management, lean production, narzędzia lean, 5S, TPM, SMED


Katarzyna GRZYBOWSKA, Natalia PAWLAK

 KRYZYS W ORGANIZACJI ? JAK TEMU ZARADZIĆ? JAK REAGOWAĆ, GDY SIĘ POJAWI? 112.78 Kb

Słowa kluczowe: kryzys organizacyjny, działania antykryzysowe, działania naprawcze


Łukasz HADAŚ, Beata LEITGEBER

 WYKORZYSTANIE KONCEPCJI ŁAŃCUCHA KRYTYCZNEGO (CRITICAL CHAIN) W ZARZĄDZANIU PROCESEM WDRAŻANIA NOWEGO WYROBU DO PRODUKCJI ? STUDIUM PRZYPADKU 115.71 Kb

Słowa kluczowe: Zarządzanie projektem, łańcuch krytyczny (Critical Chain), wdrażanie wyrobu do produkcji


Mariusz KALETA, Tomasz ŚLIWIŃSKI

 ANALIZA SYMULACYJNA PROCESÓW BINZESOWYCH W ZŁOŻONYCH SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH 115.41 Kb

Słowa kluczowe: symulacja zdarzeniowa, modelowanie procesów, optymalizacja procesów biznesowych


Grzegorz KLIMARCZYK, Michał MASADYŃSKI, Magdalena WYRWICKA

 UWARUNKOWANIA I OBJAŚNIENIE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA ZMIANĄ W FIRMIE MONTAŻOWEJ 114.41 Kb

Słowa kluczowe: myślenie sieciowe, niska powtarzalność produkcji, metodyka myślenia sieciowego, kierowanie zmianą


Renata LISOWSKA

 FUNDUSZE STRUKTURALNE I ICH ROLA W PODNOSZENIU KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA MSP W POLSCE  112.75 Kb

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, konkurencyjność MSP, innowacyjność MSP, fundusze strukturalne


Jolanta ŁOPATOWSKA

 PLANOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZGODNIE Z KONCEPCJĄ ŁAŃCUCHA KRYTYCZNEGO 127.94 Kb

Słowa kluczowe: Teoria Ograniczeń, łańcuch krytyczny, CCPM, zarządzanie projektami


Marek MATULEWSKI

 OBIEG INFORMACJI W STANIE ZAGROŻENIA NIEWYPŁACALNOŚCIĄ ORAZ UPADŁOŚCI 116.82 Kb

Słowa kluczowe: obieg informacji, zagrożenie niewypłacalnością, przedsiębiorca, niewypłacalność, upadłość, postępowanie naprawcze, postępowa-nie upadłościowe


Marek MATULEWSKI

 STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW W ASPEKCIE DEKONSTRUKCJI ŁAŃCUCHA WARTOŚCI 113.71 Kb

Słowa kluczowe: informacja, globalizacja, konkurencyjność, dekonstrukcja łańcucha wartości


Daria MOTAŁA

 WIZERUNEK A OCENA SKUTECZNOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 112.91 Kb

Słowa kluczowe: Skuteczność rynkowa, wizerunek


Natalia PAWLAK, Katarzyna GRZYBOWSKA

 CZY PRZEDSIĘBIORSTWA Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO SĄ ZAINTERESOWANE KSZTAŁTOWANIEM ORGANIZACJI LEAN? 112.62 Kb

Słowa kluczowe: badania sondażowe, Lean


Natalia PAWLAK, Krzysztof RUCZKOWSKI

 PRZEPROWADZONE SZKOLENIA W FIRMIE ZT ?KRUSZWICA? S.A. Z ZAKRESU LEAN SIGMA 122.07 Kb

Słowa kluczowe: szkolenie, Lean Sigma


Paweł PAWLEWSKI

 ARCHITEKTURY REFERENCYJNE W ZARZĄDZANIU (CZĘŚĆ 1) ? WPROWADZENIE I ZESTAWIENIE METOD 116.51 Kb

Słowa kluczowe: integracja, architektura referencyjna, architektura przedsiębiorstwa, modelowanie


Paweł PAWLEWSKI

 ARCHITEKTURY REFERENCYJNE W ZARZĄDZANIU (CZĘŚĆ 2) ? CHARAKTERYSTYKA METOD 115.79 Kb

Słowa kluczowe: integracja, architektura referencyjna, architektura przedsiębiorstwa, architektura korporacyjna


Sylwia PIERSIALA, Stefan TRZCIELIŃSKI

 METODYKA ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA W SYSTEMIE WYTWÓRCZYM ? KONCEPCJA PRACY 116.28 Kb

Słowa kluczowe: modele ciągłego doskonalenia, bariery wdrożenia


Anna KUBACKA, Mirosława PRZYBYLSKA

 ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY W SEKTORZE BUDOWLANYM NA PRZYKŁADZIE METALPLAST LOB S.A. 116.11 Kb

Słowa kluczowe: zintegrowany system informatyczny, TETRA CS3, branża budowlana, hurtownie


Jarosław ROPĘGA

 KRYTYCZNE PROGI W PROCESIE ROZWOJU FIRMY 109.84 Kb

Słowa kluczowe: progi rozwojowe, symptomy kryzysu, MSP, rozwój firmy


Magdalena K. WYRWICKA, Przemysław NIEWIADOMSKI

 KOMPETENCJE MENEDŻERA ORGANIZACJI PRZYSZŁOŚCI  113.98 Kb

Słowa kluczowe: kompetencje, kompetencje menedżerskie, menedżer przyszłości, organizacja przyszłości, organizacja oparta na wiedzy


Magdalena K. WYRWICKA, Przemysław NIEWIADOMSKI

 MODEL KOMPETENCJI MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY ? UJĘCIE PRAKTYCZNE 116.12 Kb

Słowa kluczowe: kompetencje, kompetencje menedżerskie, menedżer sprzedaży


Barbara ZASADA, Magdalena K. WYRWICKA

 NARZĘDZIA STOSOWANE DO USPRAWNIANIA PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH 122.59 Kb

Słowa kluczowe: strumień wartości, mapowanie strumienia wartości, mapa stanu aktualnego, mapa stanu przyszłego, balansowanie operacji, spaghetti chart


Agnieszka GRZELCZAK

 E-LEARNING, CZYLI NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW 113.54 Kb

Słowa kluczowe: e-learning, nauka na odległość, nauka on-line


Piotr WALENTYNOWICZ

 ZAKRES ZASTOSOWANIA LEAN MANAGEMENT W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 111.20 Kb

Słowa kluczowe: Lean management, Lean manufacturing, Lean thinking, przedsiębiorstwo, typy i rodzaje organizacji produkcji, zakres zastosowania


Joanna OLEŚKÓW-SZŁAPKA, Joanna PRZYBYLSKA

 ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ? NIEZBĘDNY ELEMENT INNOWACYJNEJ  114.94 Kb

Słowa kluczowe: Elektroniczna administracja publiczna, innowacyjność, wdrożenie e-government


Mustafa Ibrahim SWISSI

 LIBYAN AIR TRANSPORT SECTOR PRIVATIZATION RISK 100.33 Kb


Mustafa Ibrahim SWISSI

 AIR TRANSPORT SPEED OF DEVELOPMENT AND ITS CONTRIBUTE TO ECONOMIC AND SOCIAL GROWTH 99.39 Kb


 
? 2005-2011 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Brand New SEO Poznań