Strona główna > Zespół Redakcyjny
Zespół redakcyjny

Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

Zadania i odpowiedzialność:

  • prowadzenie nadzoru merytorycznego nad projektem,
  • dbałość o wysoki poziom merytoryczny publikacji,
  • ocena formalna i merytoryczna publikacji zgłaszanych do monografii serii Logistyka & Produkcja.

Redaktor merytoryczny-prowadzący: dr inż. Katarzyna Grzybowska

Zadania i odpowiedzialność:

  • koordynowanie działań zaangażowanych w projekt osób (autorów, rady naukowej - recenzentów zewnętrznych, wydawcy),
  • koordynowanie działań przygotowania i wydania monografii serii Logistyka & Produkcja,
  • dbałość o wysoki poziom merytoryczny publikacji,
  • bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej lub innym Wydawnictwem,
  • weryfikacja zgodności zmian publikacji z uwagami recenzentów,
  • współpraca z autorami i Kierownikiem Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej lub innym Wydawnictwem, w trakcie cyklu wydawniczego monografii.
 


? 2005-2011 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Brand New SEO Poznań